Vi er engagerede i vores kollegers videreuddannelse. Der vil derfor ofte være ansat uddannelseslæger i vores praksis.
 
De uddannelseslæger, der arbejder i lægehuset, er alle færdiguddannede læger.
 
Det kan være nyuddannede læger, der skal være hos os i KBU (Turnus) efter universitetsuddannelsen, typisk efter at have arbejdet 6 måneder i en akutmodtagelse. Eller det kan være læger, som har kvalificeret sig til videreuddannelsen til speciallæge i almen medicin (praktiserende læge), og som led i denne skal være 2,5 år i forskellige lægepraksis samt 2,5 år på sygehuse med arbejdsgange fordelt i akutmodtagelser, på medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, børneafdeling, gynækologisk og obstetrisk afdeling samt psykiatrisk afdeling.

 


 

Carsten Nørgaard

Carsten er næsten færdig med sin videreuddannelse til speciallæge i almen medicin. Han er færdig med sine 2,5 års ophold på sygehus, og nu skal han være hos os i et år frem til oktober 2020, hvorefter han er speciallæge.

Andreas Overby Ørsted

Andreas er færdiguddannet læge i færd med den sidste del af ansættelsesforholdet i den Kliniske Basisuddannelse. Han har været 8 måneder på akutmodtagelsen i Køge, og nu skal han være hos os i 4 måneder frem til oktober 2020.