ATTESTER

Mulighedserklæring
Den traditionelle sygemelding er erstattet af mulighedserklæringen. Denne har to sider. Side 1 udfyldes af patienten sammen med arbejdsgiver. Side 2 udfyldes af læge og patient.
Mulighedserklæringen kræver fremmøde og koster 500 kr.
 
Varighedserklæring
Arbejdsgiver kan bede om en varighedserklæring.
Attesten kræver fremmøde og koster 400 kr.
 
Rejseafbestilling
Attest der skal udfyldes hvis du pga sygdom ikke kan fuldføre din planlagte rejse. Der kræves en gyldig grund og derfor kræver attesten lægeundersøgelse.
Attesten koster 521 kr + moms.
 
Pillepas
Ved rejse til udlandet, kan du risikere at myndighederne i landet, vil se bevis for din brug af medicin. Medtager du vanedannende medicin, bør du også medbringe et pillepas eller en medicinliste. Pillepas udstedes på apoteket. Medicinlisten hos lægen. Hvis den skal oversættes koster det penge.
Pillepas vejledning
 
Handicap parkeringskort
Ved handicap kan der i nogen tilfælde søges om parkeringskort til bilen. Attesten koster 300 kr.
 
Dykkerattest
Inkluderer typisk urinprøve og lungeundersøgelse ved peakflow. Dykning anbefales som udgangspunkt ikke ved svær overvægt, insulinkrævende diabetes, anstrengelsesudløst astma, dårligt reguleret astma eller epilepsi. Ved øvrige sygdomme spørg lægen. Attesten koster 750 kr. 
 
Adoptionsattest
I forbindelse med godkendelse til adoption. Inkluderer en generel helbredsgennemgang og urintest samt påkrævede blodprøver ved højt BMI. Første attest 1000 kr. Nummer to koster 600 kr.