KØREKORT

Lægeattesten ved oprettelse eller fornyelse skal du selv betale, den koster 500 kr. Husk at medbringe pasbillede og bestille tid i god tid.

 

Nye regler for fornyelse af kørekort med virkning fra den 1. juli 2017.

"Med virkning fra den 1. juli 2017 er der ikke længere særskilt krav om fornyelse af kørekort ved det fyldte 75. år eller efterfølgende. Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

For gruppe 1-førere gælder derfor den almindelige gyldighedsperiode, uanset førerens alder.

Som indehaver af et gruppe 1-kørekort skal du fortsat forny dit kørekort, når det udløber, men du skal som udgangspunkt ikke vedlægge en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, uanset ansøgerens alder.

Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat, skal kørekortets indehaver indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort."

Kilde Færdselsstyrelsen

 

Samtidigt er lægens ansvar blevet skærpet i forhold til at nedlægge kørselsforbud, hvis der ved almindelig konsultation findes helbredsmæssig oplagt årsag til at patienten ikke kan køre bil på forsvarlig vis. Herunder også ved medicin eller stofpåvirkning. Ved tvivlstilfælde må patienten så bede om og selv betale for en lægeattest, som så udfyldes og indsendes til embedslægerne, der herefter afgør om kørselsforbudet skal bibeholdes. Alle læger er nu pr 2. august 2017 blevet pålagt af Styrelsen for Patientsikkerhed at indberette direkte til dem eller politiet, hvis vi har formodning om at patienten er uenig og forsat kører.