Afhængighedsskabende medicin

Retningslinjer for udskrivelse af afhængighedsskabende medicin er dikteret af Sundhedsstyrelsen. De blev skærpet i 2014 således at:

Stk.  2.2.1 Ordination til lægens sædvanlige patienter 

"... Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon. "