Corona Virus (COVID-19)

Om sygdommen

  • Inkubationstid 2-12 dage, smitter før symptomer (som meget smitsom forkølelse).
  • Symptomer = Feber>38 eller enten hoste/ondt i halsen/åndenød/andre symptomer på virusinfektion, herunder hovedpine og muskelømhed.
  • Ved symptomer = Så skal man isolere sig derhjemme indtil man har været uden symptomer i 2 døgn. Ved tiltagende vejrtrækningsbesvær efter 4-6 dage kontakt læge mhp plan.
  • Potentielt smittede (Selv ved lette symptomer er man pr. 14/3 som udgangspunkt smittet med Corona) skal IKKE troppe op i almen praksis. Man skal ringe. INGEN coronapatienter skal ses eller have taget prøver i almen praksis. Man risikerer at smitte ældre, skrøbelige og udsatte patienter. Man risikerer at lægen skal sendes i karantæne og at lægehuset må lukke.

Sundhedsstyrelsens Information om Corona

Coronavirus (COVID-19)

 

Sundhedsstyrelsens hotline

Hotline til borgere og sundhedsprofessionelle om COVID-19. Hotlinen er tiltænkt overordnede spørgsmål om coronavirus og ikke til kliniske spørgsmål.

  • Telefonnummer 70204222

Denne retningslinje er baseret på tilgængelig information pr. 9. januar 2021 fra SST, PLO og DSAM, og vil blive opdateret ved behov.

Baggrund: COVID-19 er en ny sygdom hos mennesker, der første gang blev påvist i den kinesiske millionby Wuhan i december 2019 på baggrund af en ophobning af tilfælde af svær lungebetændelse. Primo januar 2020 blev det påvist, at sygdomstilfældene skyldtes en virus af coronafamilien, som ikke tidligere var set hos mennesker.

Udbruddet har siden januar 2020 udviklet sig hurtigt, særligt i Kina, Iran og Italien, og der er set smittekæder samt mere vedvarende lokal smitte i andre lande. Da det er et nyt virus, formodes verdensbefolkningen at være modtagelig for smitte, hvilket øger potentialet for spredning over landegrænser og kontinenter.